Kodex gildy Echoes

Jsme názoru, že většina z níže napsaného je pro každého z nás samozřejmostí, které by ani nebylo třeba zmiňovat, ale pro formu neškodí gildovní pravidla i zapsat. Netřeba podotýkat, že jsou pro každého z nás závazná. Pravidla mohou být kdykoliv dodatečně upravena či aktualizována a členové gildy se vždy řídí poslední verzí.

1. Obecné

 • Dbáme na pověst naší gildy. Chováme se slušně jak vůči sobě, tak vůči ostatním mimo naši gildu, i když jsou to třeba hulváti. Neprovokujeme, nechováme se agresivně a nenadáváme. Nikdy, nikde a nikomu. Nenapadáme ostatní hráče, ledaže by k tomu byl vážný důvod (jako pomoc v obraně jiného člena).
 • Aktivně se zapojujeme do gildovních misí a společných akcí. Jsme nápomocní vůči členům gildy a neptáme se, co z toho budeme mít. Otázka nezní, co gilda může udělat pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro gildu.
 • Dodržujeme podmínky a pravidla hry tak, jak jsou nastavena jejím provozovatelem. Nepoužíváme cheaty, exploity, nevhodná či neslušná jména postav a tak dále.

2. Aktivita

 • Vyžadována je minimální aktivita 10.000 activity points za 30 dní pro členy s levelem 50 a vyšším.
 • V případě, že jste aktivně ve hře (ne AFK), pokuste se být na hlavním kanálu (channel) gildy. Na tomto kanálu probíhají všechny gildovní mise a akce (kromě předem ohlášených výjimek).
 • Respektujeme reálné životy našich členů a neočekáváme přítomnost ve hře čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Avšak očekáváme, že každý se ve hře alespoň párkrát týdně objeví a že v případě dlouhodobější nepřítomnosti dá o ní s předstihem vědět (zpráva/oznámení na Discord). Pokud bude dlouhodobá absence neohlášena nebo člen nebude splňovat alespoň minimální vyžadovanou aktivitu, může dojít až k té smutné nutnosti, že takový člen bude z našich řad vyloučen.

3. PvP

 • PvP není hlavní gildovní aktivitou.
 • Ctíme pravidlo "jeden za všechny, všichni za jednoho". Je-li náš člen kýmkoliv napaden a situaci nelze vyřešit smírně, všichni v dojezdové vzdálenosti (cca do 10 minut cesty) jsou povinni přijít na pomoc.
 • Pokud se jiný hráč plete do vašich aktivit (ať už se jedná o expení, sbírání materiálu či cokoliv jiného), vždy se zkuste slušně dohodnout nebo zvolit jinou vhodnou alternativu (změna místa, kanálu, pozvat dotyčného do party, atp.).
 • Je-li to možné, neútočte (PK/player kill) jako první, jsou i jiné způsoby jak agresorovi oplatit jeho nevhodné chování nebo jak situaci vyřešit.
 • V případě, že vaše činy (respektive činy druhé strany) povedou k vyhlášení války naší gildě, upozorněte na tuto skutečnost ostatní členy a vedení gildy (ne každý si toho musí hned všimnout).

4. Komunikace

 • Pro společnou komunikaci používáme Discord, který je povinný pro každého člena gildy. Zde jsou také uveřejňovány informace o gildovních aktivitách, novinkách či rady a tipy.